Fara [ Fara nebo farní úřad ]

Fara - informace z encyklopedie